Upplägg på nybörjarkursen

Kursen börjar alltid med en första träff i början av oktober där de som har blivit antagna till kursen får komma till skjuthallen ute på Arcus i Luleå och lyssna på information om utbildningen.

Under perioden oktober-maj kommer skytte och teori varvas. För att bli klar med kursen måste man både visa skjutfärdighet och klara ett teoriprov. Kursen är fram till jul på onsdagar mellan 18:00-20:00 och efter jul onsdagar mellan 20:00-22:00. Men andra dagar och tider kan förekomma.

Kostnad: 3 200 kr, i den summan ingår:


 • Medlemsavgift under kursen.
 • Teoretisk utbildning.
 • Praktisk utbildning i skytte.
 • Tillgång till pistol och ammunition i kaliber 22 lr.
 • Målmaterial och täcklappar.
 • SPSF Pistolskyttekortet Grundutbildning.
 • Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF) Skjuthandbok.
 • Pistolskytteförbundets Loggbok.
 • Pistolskyttekort (efter att skytten klarat proven).


Det du själv ska ha med dig är hörselskydd och skyddsglasögon och ett gott humör.

Skytte


Skyttet sker med krutvapen i kaliber .22lr och skytten tränar tills den uppnått kraven för godkända serier i olika skyttemoment. Mer om kraven finns att läsa på pistolskytteförbundets hemsida. Sida 452-453 i Skyttehandboken 20:e upplagan.


Teori


Teorin utgår från ett häfte som alla deltagare får. För att klara teoriprovet måste man ha minst 33 poäng av totalt 45 poäng. 


Att införskaffa ett enhandsvapen


  För att få köpa enhandsvapen måste du:
 • Fyllt 18 år
 • Inneha godkänt vapenskåp.
 • Vara aktiv medlem i en skytteförening.
 • Klarat av kraven för guldmärke enligt Svenska Pistolskytteförbundet.
 • Fått godkänt i den teoretiska delen av grundutbildningen.
 • Du måste ha ett behov av att inneha enhandsvapen.
 • Få ett föreningsintyg från styrelsen.
 • Bli godkänd av polisen som sedan skickar vapenlicensen till dig.


Vi följer Svenska Pistolskytteförbundets regler och det innebär t.ex. att man ska ha varit aktiv medlem i 6 månader när man söker licens och klarat skytte- och teoriprovet innan man får köpa sitt första vapen, som ska vara i kaliber .22lr. Det första grova vapnet får man köpa efter 1 års aktivt medlemskap, då räknas utbildningstiden in.


När du har fått din vapenlicens behovsprövas den igen inom 5 år. Det innebär att styrelsen, precis som efter avslutad och godkänd kurs, åter tar beslut om din aktivitetsgrad i klubben för utfärdande av ett föreningsintyg till polisen. Om styrelsen meddelar att du inte har varit aktiv, kommer polisen att ompröva vapenlicensbehovet och har sedan rätt att neka till en förnyad licens vilket leder till krav på avyttring av vapnet.


Vilka krav ställer klubben på sina medlemmar?


Att få äga ett enhandsvapen är enligt lag kopplat till skyttens tävlingsbehov. Vi har skyttar som tävlar från hobbynivå till elitsatsande medlemmar.


Tänk alltid på att du som vapenägare förväntas ha ett bättre omdöme än sådana som inte äger vapen. Vi måste alltid tänka på hur vi upplevs av andra när vi fått förtroendet att utöva vår sport av samhället.


Som aktiv medlem i SJPK Luleå kommer du att utgöra en viktig del i den ideella verksamhet som klubben bedriver. För att klubben ska fungera är det viktigt att alla medlemmar, efter förmåga och kunskap, aktivt hjälper till i klubbens verksamhet på något sätt.


Som aktiv medlem räknas endast medlem som, förutom erlagd årsavgift, aktivt deltagit, dels i föreningens skytteverksamhet (t.ex. som skytt och föreningsfunktionär) och dels i den övriga verksamhet som föreningen bedriver (t.ex. vid tävlingsförberedande arbetsinsatser).


Som aktiv medlem i SJPK Luleå representerar man klubben och är dess ansikte utåt. Det är därför viktigt att man i alla sammanhang, både på och utanför skjutbanan, uppträder i enlighet med de regler och föreskrifter som gäller inom den seriösa idrottsverksamhet som klubben bedriver, tävlingsskytte med pistol och revolver.


Om detta låter intressant ser vi fram emot din intresseanmälan och hälsar dig välkommen till en trevlig hobby där du kommer att få lära dig skjuta pistol och träffa många nya vänner! För pistolskytte är en kul-sport!


Att söka till kursen


Är du intresserad av att gå utbildningen hos oss skickar du ett mail till epost@sjpk-lulea.com och skriver ”Anmälan nybörjarkurs” med följande uppgifter namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress. Skriv en kort presentation om dig själv och varför du vill börja med pistolskytte. Du ska också bifoga ett inskannat utdrag ur belastningsregistret,Blankett för arbete i skola eller förskola (PM 442.5) beställs från polisens hemsida, i PDF-format. Har du andra frågor eller funderingar kan du maila samma adress och ställa dessa.


Vår kursledare kommer att kontakt de som blir antagna till kursen under september månad för att fråga om de fortfarande är intresserad av att börja vår kurs. Kursen startar i oktober månad och avslutas i maj månad.